Main Category

The books we offer in literature, personal development, cognition, and any other subjects will be an essential tool for expanding your intellectual potential.

New & Coming soon

Featured

Германы контемпорари уран зохиол

Монгол хэлнээ орчуулагдсан Германы контемпорари уран зохиол: Санал болгох таван ном Нью-Йорк Таймсын бестселлер номын жагсаалтад гол төлөв англи хэлээр бичигдсэн номууд багтдаг. Дэлхий дахин англи хэлээр бичигдсэн номуудыг тус тусын хэл рүү хөрвүүлж байхад, англи хэл рүү хөрвүүлэгдсэн номууд харин тун бага хувийг эзэлж, борлуулалтаараа ч тааруу...

Instagram


@monsudar

Монголын анхдагч бөгөөд зах зээлд тэргүүлэгч хэвлэлийн газар.

Sign up for newsletter