Main Category

The books we offer in literature, personal development, cognition, and any other subjects will be an essential tool for expanding your intellectual potential.

New & Coming soon

Featured

Монсудар хэвлэлийн газрын редактор Б.Ундрах ХБНГУ-ын штралэн хотноо европын орчуулагчдын зөвлөлөөс зохион байгуулсан “Орчуулагчдын уулзалтад” оролцлоо

Монсудар хэвлэлийн газрын редактор Б.Ундрах ХБНГУ-ын штралэн хотноо европын орчуулагчдын зөвлөлөөс зохион байгуулсан “Орчуулагчдын уулзалтад” оролцлооГёте институт болон Мерк байгууллагаас хамтран хэрэгжүүлж буй “Хамтын орчуулга” төсөлд ”Монсудар” хэвлэлийн газар энэ жил 2 дахь удаагаа хамтран, тус хэвлэлийн газрын редактор Б.Ундрах оролцож, Гер...

Sign up for newsletter