Kumon Publishing

Миний ном: 1-30 хүртэлх тоо

Kumon
Хүүхэд тань 10 хүртэл тоолж, бичиж чаддаг бол цааш үргэлжлүүлэн 1-30 хүртэл тоолж, бичиж сурахад нь энэ ном тусална.
Хүүхдэд тооны зүй тогтлыг анхнаас нь зөв ойлгуулж чадвал цаашдаа дөрвөн аргын тоо буюу тооны үндсэн үйлдлүүдийг түүртэхгүй хийж сурдаг. Зөв дэс дарааллаар тоолох болон бичих чадварууд нь хүүхдийн тооны мэдрэмжийг хөгжүүлэх гол түлхүүр юм.
Kumon дасгал ажлын цуврал ном нь хүүхэд бүрийн суралцах нөөц боломжийг бүрэн дүүрэн дайчлахад чиглэсэн сургалтын Kumon арга зүйд суурилснаараа онцлог. Kumon арга зүйн нь зөвхөн сурлагын амжилтыг ахиулаад зогсохгүй тууштай байх, бие даан суралцах зэрэг бодитоор хэмжих боломжгүй ч сурлагын дүнгээс илүү үнэ цэнтэй, суралцахад шаардлагатай үндсэн чадваруудыг давхар хөгжүүлдгээрээ онцлог. Номын даалгаврууд хүүхдэд тоглож байгаа мэт мэдрэмжийг төрүүлдэг ба дасгал ажлууд нь алхам алхмаар хүндрэх дараалалтай учир хүүхэд ажиллах явцдаа урам хугарч, халшрахгүйгээр, тоглонгоо аясаараа суралцаж хөгжинө.
Buy


Share

CONTRIBUTORS

By (author): Kumon Publishing , Translated by: Б. Наранзул , Edited by: А. Даваасүрэн ,

PRODUCT DETAILS

PRICE: 19,900₮,

ISBN: 9789919517472,

ЭРХЛЭН ГАРГАСАН ГАЗАР: Монсудар,

PUBLISHED: None,

FORMAT: Paperback,

PAGES: 80,

SIZE: 297 х 210 х 7 ММ ,

Image: sample content (inside page)

Sign up for newsletter