Laura Esquivel

Халуун шоколад шиг ÑÑтгÑл

Зохиолч Лаура ЭÑкивель нь 1950 оны еÑдүгÑÑÑ€ Ñарын 30-ны өдөр МекÑикийн Мехико хотод төржÑÑ. ТÑÑ€ÑÑÑ€ дөрвөн хүүхÑдтÑй ÑгÑл жирийн айлын гурав дахь хүүхÑд болж мÑндÑлÑÑн бөгөөд аав Хулио СеÑар ЭÑкивель нь цахилгаан холбооны газарт ажилладаг, ÑÑж Хозефа ВальдеÑ нь гÑрийн ÑзÑгтÑй байв. Лаура ЭÑкивель театр Ñудлалын чиглÑлÑÑÑ€, хүүхдийн жүжиг болон Ñургуулийн өмнөх боловÑролоор мÑргÑшин ÑуралцÑан байна.
ЭÑкивель нь кино зохиол бичиж, роман туурвиж ÑÑ…ÑлÑний хамгийн анхных нь "Como agua para chocolate" Ñ…ÑмÑÑÑ… ÑнÑÑ…Ò¯Ò¯ бүтÑÑл байв. Уг роман 1989 онд Ñ…ÑвлÑгдÑн гармагцаа уншигчдын анхаарлыг татаж, төд удалгүй МекÑикийн уран зохиолын шинÑ үеийн хамгийн амжилттай зохиолуудын нÑг болжÑÑ. Одоогоор 34 Ñ…ÑлнÑÑ орчуулагдÑан ÑнÑ романаар 1992 онд мекÑик найруулагч ÐльфонÑо Ðрау (ÐльфонÑо, Лаура хоёр хожим нь гÑÑ€ бүл болжÑÑ) кино бүтÑÑÑÑн нь ЭÑкивелийг роман туурвигч гÑдгÑÑÑ€ÑÑ олон улÑад танигдахад хувь нÑмÑÑ€ оруулÑан юм.
Үйл Ñвдал нь 1910 оны үед (МекÑикийн хувьÑгал ÑхлÑÑ… үед) өрнөх ÑнÑ романд МекÑик-Ðмерикийн хилийн ойролцоох фермд аж төрдөг ГарÑагийн гÑÑ€ бүлийнхний амьдралыг өгүүлнÑ. ЭнÑ гÑÑ€ бүлийн өрхийн Ñ‚Ñргүүн Ñрт наÑ барж дан ÑмÑгтÑйчүүд үлдÑÑн нь уг романы гол баатрууд болдог. ЭÑкивель уг романдаа тодорхой нÑг уламжлал, Ñ‚ÑÑ€ туÑмаа латин америкийн уран зохиолын уламжлалыг дагаад зогÑÑонгүй, ÑÑ€Ñ Ñ‚ÑÑ хоёр төрлийн номыг, Ó©Ó©Ñ€Ó©Ó©Ñ€ Ñ…ÑлбÑл Ñар, Ñараар хувааÑан цуврал Ñ…ÑлбÑрийн роман болон гал тогооны жорын ном хоёрыг хольж шингÑÑÑнÑÑÑ харахад түүний хошин шогийн мÑдрÑмж, хашигдаж баригдалгүй чөлөөтÑй ÑÑтгÑн туурвих чадвар, шинийг турших дуртай Ñониуч зан нь тодхон харагдана. Тодруулж Ñ…ÑлбÑл, романы арван хоёр бүлгийг туÑ бүр Ñаруудад тааруулан хуваарилж, бүлÑг бүрийн ÑÑ…Ñнд нÑгÑн мекÑик хоол бÑлтгÑÑ… жорыг нарийн тодорхой тоочин өгүүлж, улмаар уг жор нь үйл Ñвдалтай нÑгт ÑүлÑлдÑÑ… ажÑÑ. Хүн заримдаа хоёр зүйлийн нÑгийг л Ñонгох Ñ‘Ñтой болдог. Уламжлал уу ÑÑвÑл дÑвшил Ò¯Ò¯? ГÑÑ€ бүлийн Ñв нÑгдÑл Ò¯Ò¯ аль ÑÑвÑл амин хувийн аз жаргал уу? Хувь хүн бүр, айл өрх болгон, ÑцÑÑÑ‚ÑÑ бүр нийгÑм ч баÑ ÑнÑ Ñонголттой нÑгÑн цагт тулгардаг. ÐœÑдÑÑж Ñ…ÑÑ€Ñг Ñл төвөгтÑй нөхцөл байдал зөвхөн ЭÑкивелийн романд өгүүлÑгдÑÑд өнгөрөх буÑ, дÑлхий дахины олон улÑ гүрÑнд, Ñ‚ÑÑ€ дундаа манай улÑад ч баÑ арай Ó©Ó©Ñ€ маÑгаар илÑрдÑг. Тийм ч учрааÑ ÑнÑÑ…Ò¯Ò¯ роман уншигчдад туйлын зугаатай, уран зохиол талааÑаа тун Ñонирхол татам бүтÑÑл болохооÑ гадна нийтийн Ñ…ÑлÑлцүүлÑг, шүүмж маргаан өрнүүлж болохуйц нийгÑм-улÑ төрийн чухал ач холбогдолтой зохиол юм.
Buy


Share

CONTRIBUTORS

By (author): Laura Esquivel , Translated by: Г. Сугиррагчаа , General editor: М. Ганцацрал , Technical editor: П. Сарангарав , Preface by: Александр Шнорбуш ,

PRODUCT DETAILS

PRICE: 14,900₮,

ISBN: 9789997318541,

ЭРХЛЭН ГАРГАСАН ГАЗАР: МонÑудар,

PUBLISHED: None,

FORMAT: Paperback,

PAGES: 260,

SIZE: 180 х 115 х 17 ММ ,

Image: sample content (inside page)

Sign up for newsletter