Онц хариуцлага: Америкийн тэнгисийн цэргийн SEAL-үүд хэрхэн манлайлж, ялалтад хүрдэг вэ?

Онц хариуцлага номын зохиогчид Жоко Уиллинк, Лэйф Бабин нар нь Америкийн Тэнгисийн цэргийн хүчин SEAL-д хүчин зүтгэж байсан офицерүүд юм. Цэргийн удирдагчдынхаа хувьд бодитоор мэдэрсэн алдаа, онооны үр дүнд бид үнэлж баршгүй зүйлст суралцжээ. Тэд Иракын Эрх Чөлөө ажиллагааны үед Иракын Ар Рамадид хамтдаа алба хааж, онцгой үр дүн гаргасан өндөр гүйцэтгэлтэй, ялагч багуудыг байгуулж, бэлтгэж, удирдаж байжээ.
Ийнхүү Америкийн тэнгисийн цэргийн хүчин SEAL багийн удирдагчийн хувиар тэд манлайллын болон менежмент, зохион байгуулалтын тэргүүн туршлагын олон талын асуудлыг боловсруулж, туршиж, баталгаажуулжээ. Энэхүү туршлагадаа үндэслэн SEAL манлайллын бэлтгэлийг байгуулан ажиллуулж, дараа үеийн SEAL удирдагчдын барих номлолыг бичилцэж буй нь энэ юм. Тэд энэхүү номоороо дамжуулан SEAL манлайлагчид, байлдааны нэгжүүд хэрхэн гайхалтай үр дүнд хүрч чаддаг тулгуур зарчим, хандлагуудыг бизнес болон амьдралдаа хэрхэн шууд уялдуулан ашиглах аргуудыг бичжээ.

Мөн тэд хамтдаа "Echelon Front" хэмээн манлайллын компанийг эхлүүлж, бусдыг удирдаж, манлайлахад нь туслахын тулд байлдааны талбарт сурч байсан удирлагын зарчмуудыг зааж эхэлжээ. Зохиогч Жоко Уиллинк нь мөн Way of the Warrior Kid хүүхдийн ном болон Нью-Йорк таймс сонины бэстселлэр сонины шилдэг борлуулалттай Discipline Equals Freedom зэрэг номын зохиогч юм.
Buy


Share

CONTRIBUTORS

Translated by: 0. Гомбожав ,

PRODUCT DETAILS

PRICE: 24,900₮,

ISBN: 9789997317926,

ЭРХЛЭН ГАРГАСАН ГАЗАР: Монсудар,

PUBLISHED: None,

FORMAT: Paperback,

PAGES: 280,

SIZE: 697 х 697 х 697 ММ ,

WEIGHT: 697.0 ГР,

Image: sample content (inside page)

Sign up for newsletter