Ж. Хишигжаргал

Уран зохиол

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт, улсын шалгалт, аман болон бичгийн шалгалт, бие даалтад бэлтгэхэд зориулсан стандарт лавлах
Энэ ном нь уран зохиолын шинжлэх ухааны суурь мэдлэгийн лавлах бичиг бөгөөд уран зохиолын судлагдахуун, судалгааны аргазүй, уран зохиолын төрөл жанр, үечлэл ангилал, урсгал чиглэл зэрэг суурь мэдлэгт хамаарах үндсэн ухагдахуунуудыг зургаар, ойлгомжтой, цогц байдлаар тайлбарласан болно.

Зөвхөн манай улсын суурь боловсролын мэдлэг чадвар олгох агуулгаар хязгаарлагдахгүй, олон улсын хөтөлбөр сургалтад нийцсэн нь тус лавлах бичгийн давуу тал юм.

Энэхүү номыг
- Уран зохиолын шинжлэх ухааныг судалж эхэлж буй ЕБС-ийн дунд ангийн сурагчид сургуулиа төгсөх хүртлээ лавлах болгон ашиглах,
- ЭЕШ, улсын шалгалт, бие даалтад бэлдэж буй сурагчид мэдлэгээ бататгаж, шалгалтандаа бэлтгэхэд ашиглах,
- Суурь мэдлэгээ сэргээн бататгах хүсэлтэй хүн бүхэн ашиглах боломжтой.
Buy


Share

CONTRIBUTORS

By (author): Ж. Хишигжаргал , Editor-in-chief: А. Шнорбуш ,

PRODUCT DETAILS

PRICE: 39,900₮,

ISBN: 9789997315595,

ЭРХЛЭН ГАРГАСАН ГАЗАР: Монсудар,

PUBLISHED: None,

FORMAT: Hardback,

SIZE: 215 х 150 ММ ,

Series: Суурь мэдлэг цуврал:

Image: sample content (inside page)

Sign up for newsletter