Б. Батбаатар

Түүх

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт, улсын шалгалт, аман болон бичгийн шалгалт, бие даалтад бэлтгэхэд зориулсан стандарт лавлах
Энэ ном нь түүхийн шинжлэх ухааны суурь мэдлэгийн лавлах бичиг бөгөөд түүхийн судлагдахуун юу болох, түүхийг хэрхэн судалдаг арга барил, түүхийн ангилал, үеүдийн суурь мэдлэгт хамаарах үндсэн ойлголтууд, мэдлэгийг зургаар, ойлгомжтой, цогц байдлаар тайлбарласан болно. Ингэхдээ монголын түүхийг дэлхийн түүхтэй зэрэгцүүлэн авч үзсэнээрээ онцлог.
Түүхийг хэрхэн судлах арга барилыг зааж өгч, зөвхөн манай улсын суурь боловсролын мэдлэг чадвар олгох агуулгаар хязгаарлагдахгүй, олон улсын хөтөлбөр сургалтад нийцсэн нь тус лавлах бичгийн давуу тал юм.
Buy


Share

CONTRIBUTORS

By (author): Б. Батбаатар ,

PRODUCT DETAILS

PRICE: 39,900₮,

ISBN: 9789997316875,

ЭРХЛЭН ГАРГАСАН ГАЗАР: Монсудар,

PUBLISHED: None,

FORMAT: Hardback,

PAGES: 304,

SIZE: 598 х 598 х 598 ММ ,

WEIGHT: 598.0 ГР,

Series: Суурь мэдлэг цуврал:

Image: sample content (inside page)

Sign up for newsletter