Oxford Monsudar Англи-Монгол, Монгол-Англи өврийн толь бичиг

Монсудар хэвлэлийн газраас Англи-Монгол/Монгол-Англи өврийн толь бичгийг эрхлэн гаргасан. Энэхүү толь бичиг нь хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангасан, олон улсын тользүйн стандартад нийцсэн болно. Уг толь бичиг нь англи хэл эхлэн сурч буй монголчуудаас гадна монгол хэл сурч англи хэлтэй хүмүүс ч хэрэглэх боломжтой гэдгээрээ онцлог.
- Уг толь бичиг нь 35,000 гаруй үгийн сантай, мэргэжлийн өндөр түвшинд хийсэн сайн орчуулгатай
- Өдөр тутмын ярианы хэллэг, жин хэмжүүр, тэмдэглэлт өдрүүд, газар орны нэр зэрэг нэмэлт мэдээллүүд багтсан
- Тус толь бичгийн англи орчуулгад толгой үгсийн үндсэн утга хийгээд шилжсэн утга, салаа утга, хийсвэр утга, давхар утгын нарийн ялгамжуудыг тусгасан
- Англи хэлний гол дүрэм болон дүрмийн бус үйл үгсийг хавсралт хэсэгт оруулсан
- Толь бичгээс үгээ маш хялбар хайж олох боломжтой
Худалдаж авах


ХУВААЛЦАХ

РЕДАКТОРЫН БАГ

Ерөнхий редактор: Л. Амарсанаа ,

НОМЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ҮНЭ: 19,900₮,

ISBN: 9789992905081,

ЭРХЛЭН ГАРГАСАН ГАЗАР: Монсудар,

ЭРХЛЭН ГАРГАСАН ОГНОО: 2008-01-10,

ФОРМАТ: Зөөлөн хавтастай,

ХУУДАСНЫ ТОО: 863,

ХЭМЖЭЭ: 160 х 87 х 33 ММ ,

ЖИН: 370.0 ГР,

Instagram


@monsudar

Монголын анхдагч бөгөөд зах зээлд тэргүүлэгч хэвлэлийн газар.

Номын мэдээлэл хүлээн авах