Роберт Динвиддий

Шинжлэх ухаанд хэрхэн сайн болох вэ?

Технологи & Инженерчлэл
Энэхүү ном нь байгалийн шинжлэх ухаан судалж эхэлж буй хүүхдүүдэд зориулсан зурагт хөтөч буюу тайлбар толь юм. 11 наснаас эхлэн дунд ангийн сурагчид хүртэл уншиж судлах боломжтой.
Тус ном нь биологи буюу амьд бие, хими буюу бодис, физик-энерги, хүч, дэлхий, сансар гэсэн бүлгүүдээс бүтнэ. Бүх бүлэгтээ хамгийн сүүлийн үеийн шинэ технологийг энгийн, ойлгомжтойгоор тайлбарласан бөгөөд гар дорх материалаар гэрийн нөхцөлд хийж болох олон сонирхолтой, танин мэдэхүйн туршилттай.
Buy


Share

CONTRIBUTORS

By (author): Роберт Динвиддий ,

PRODUCT DETAILS

PRICE: 34,900₮,

ISBN: 9789997317483,

ЭРХЛЭН ГАРГАСАН ГАЗАР: ,

PUBLISHED: None,

FORMAT: Hardback,

PAGES: 320,

SIZE: 682 х 682 х 682 ММ ,

WEIGHT: 682.0 ГР,

Image: sample content (inside page)

Sign up for newsletter