С.Райнерт Эрик

Баян орнууд хэрхэн баялаг бүтээсэн бэ? Буурай орнууд яагаад ядуу хэвээр үлддэг вэ?

Норвегийн нэрт эдийн засагч Эрик Райнерт энэхүү номдоо баян орнууд анхнаасаа чөлөөт худалдааг эрхэмлэж баян болоогүй, харин төрийн оролцоо, протекционизм, татвар, татаасын бодлогоор боловсруулах үйлдвэрээ дэмжин тэтгэж хамгаалах замаар баяжсан болохыг эдийн засгийн түүхийн 500 гаруй жилийн туршлагад үндэслэн нотолсон байна. Ядуу буюу буурай хөгжилтэй орнууд улс орноо түүхий эдэд шүтэн хөгжүүлэх бус, харин боловсруулах үйлдвэр, хот сууринаа өргөжүүлэн, технологийн дэвшил, хүний хүчин зүйлд түшиглэн хөгжүүлэх ёстойг чухалчилжээ.
Buy


Share

CONTRIBUTORS

By (author): С.Райнерт Эрик ,

PRODUCT DETAILS

PRICE: 12,900₮,

ISBN: 9789997313621,

ЭРХЛЭН ГАРГАСАН ГАЗАР: Монсудар,

PUBLISHED: None,

FORMAT: Paperback,

PAGES: 175,

SIZE: 331 х 331 х 331 ММ ,

WEIGHT: 331.0 ГР,

Image: sample content (inside page)

Sign up for newsletter