Макс Вебер

Улс төр мэргэжил болох нь

М.Вебер тус бүтээлдээ тухайн цаг үеийн улс төрийн амьдралын тулгамдсан асуудал улс төрийн ямар бодлого явуулбал зохих, улс төрийн үйл ажиллагааг ямар агуулгатай болговол зохих тухай тодорхой асуудлыг биш, харин улс төр бол мэргэжил мөн болох тухай ерөнхий асуудлыг хөндөн авч үзсэн.
Сэтгэгч тэр ёсоор бүтээлдээ улс төр, улс төрийн бодлого, төр, засаг, хүчирхийлэл, засаглал, хүнд суртал, улс төрийн нам, мэргэжлийн улс төрч, улс төр ба сэтгүүл зүй, улс төрийн ёс зүйн асуудлыг авч үзэж, үзэл баримтлалаа томьёолон гаргасан байна. Мөн түүнчлэн хүмүүс хэдийд, яагаад бусдын нэр хүндэд захирагддаг вэ, өөрөөр хэлбэл хүмүүсийн нэг хэсэг нь нөгөөгөө хэрхэн засагладаг, тэрхүү засаглалын дотоод үндэслэл хийгээд тулгуур нь болж буй гадаад хүчин зүйл нь юу байна вэ ? гэсэн асуулт тавьж тэдгээрийн дагуу ноёрхол, түүний хэв маягийг тодорхойлжээ.
Buy


Share

CONTRIBUTORS

By (author): Макс Вебер , Translated by: О Цэрэнчимэд , Consultant editor: Александр Шнорбуш , General editor: C. Ганбат , Technical editor: С. Ууганбаяр ,

PRODUCT DETAILS

PRICE: 19,900₮,

ISBN: 9789997315847,

ЭРХЛЭН ГАРГАСАН ГАЗАР: Монсудар,

PUBLISHED: 2018-04-17,

FORMAT: Paperback,

SIZE: 180 х 115 ММ ,

Series: Монсудар нийгмийн ухаан цуврал: III дэвтэр

Image: sample content (inside page)

Sign up for newsletter