Hermann Funk

Studio [21]

Studio [21] сурах бичиг бол Герман болон өөр улс оронд герман хэлийг сурч буй насанд хүрэгчдэд зориулсан бүтээл юм. Энэхүү ном нь 3 үндсэн бүлэг 6 хэсгээс бүрдэх ба европын хэлний үнэлгээний В1 түвшин хүртэл хийгдсэн. Мөн герман хэлийг сурах, сургах цогц дижитал аргаар хийсэн гэдгээрээ онцлог төдийгүй суралцагч хаанаас ч ашиглаж болох юм. Тодруулбал: Сонсох хичээл, үзэх видео, нэмэлт дасгал, дасгалын хариу, мэдлэгээ шалгах сорил зэргийг багтаасан вэбсайттай бөгөөд үнэгүй ашиглах боломжтой.
Studio [21] герман хэлний сурах бичгийн А1.2 түвшний ном нь А1.1 түвшинг судалсан хүмүүст тохиромжтой бөгөөд нэгдсэн дасгалын хэсэг болон 6 нэгж хичээл, 2 өртөөнөөс бүрдэнэ. Нэгж хичээл тус бүр ангид ажиллах 8 хуудас, давтан ажиллах 8 хуудас дасгалтай. Тодорхой сэдэв бүхий нэгж хичээлүүд нь яриа, эх, үгийн сан, хэлзүй, дуудлага дээр тулгуурлаж ярих, бичих, сонсох, уншиж ойлгох чадваруудыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн. Энэ түвшинд мэргэжил, Берлин, амралт, хоол хүнс, хувцас, цаг агаар, эрүүл мэндийн тухай сэдвүүдийг багтаасан. Нэгж хичээл бүрийн төгсгөл дэх өөрийгөө шалгах хуудсыг ашиглан үзсэн хичээлээ бататган шалгах боломжтой. Гурван нэгж хичээлийн дараа сурсан зүйлээ давтах, мэдлэгээ баяжуулах 1 өртөө байна. Дасгал даалгаврыг дарааллын дагуу гүйцэтгэх нь илүү үр дүнтэй ба үргэлжлүүлэн бие даан ажиллахад тохиромжтой.
Buy


Share

CONTRIBUTORS

By (author): Hermann Funk ,

PRODUCT DETAILS

PRICE: 22,000₮,

ISBN: 9789997313492,

ЭРХЛЭН ГАРГАСАН ГАЗАР: Монсудар,

PUBLISHED: 2016-09-16,

FORMAT: Paperback,

PAGES: 168,

SIZE: 573 х 573 х 573 ММ ,

WEIGHT: 573.0 ГР,

Series: Studio [21] цуврал: A1.2

Image: sample content (inside page)

Sign up for newsletter