Rachel Harding

English for Everyone

Дүрмийн ном
English for everyone ном нь бие даан англи хэл сурах хүсэлтэй хүмүүсийн адил дүрэм, үгсийн сан, дуудлага, сонсох, ярих, унших, бичих зэрэг үндсэн чадваруудыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн. Мөн ойлгох, тогтооход илүү дөхөм байлгах үүднээс зураг, хүснэгт зэрэг дүрслэлүүдийг голчлон ашигласан гэдгээрээ онцлог. Хичээлүүдийг дарааллаар үзэх нь илүү үр дүнтэй. Сонсох хичээл нь вэбсайт болон аппликэйшн байдлаар хийгдсэн бөгөөд үнэгүй ашиглах боломжтой.
English for everyone анхан шат 1 дүрмийн ном нь англи хэл эхлэн сурах гэж буй болон мэдлэгээ тогтолцоотой болгох, мэдлэгээ өдөр тутамдаа хэрэглэх хүсэлтэй суурь мэдлэгтэй хүмүүст тохиромжтой. Агуулгын хувьд мэндчилгээ, өөрийгөө танилцуулах, цаг хэлэх, зүг чиг заах, цаг агаарын тухай ярих, өдөр тутмын үйлдлээ илэрхийлэх, сонирхлоо хэлэх, цагийн хуваарь хэлэх, ирээдүй болон өнгөрсний тухай ярих гэхчилэн 50 сэдвийн хүрээний хэрэглээний үгийн санг мэдэж, шинэ дүрэм, мэдлэгтэй танилцаж, тэдгээрийг идэвхтэй хэрэглэж сурах үйл рүү чиглэсэн болно. Энэхүү номыг дарааллаар үзэж, бүлэг бүрийн эцэст буй шалгуураар өөрийнхөө мэдлэгийг баталгаажуулснаар англи хэлний түвшин тогтоох шалгалт болох IELTS-д 2,5 оноо, TOEFL-д 10 оноо авах түвшинд хүрэх юм.
Buy


Share

CONTRIBUTORS

By (author): Rachel Harding ,

PRODUCT DETAILS

PRICE: 19,900₮,

ISBN: 9789997312778,

ЭРХЛЭН ГАРГАСАН ГАЗАР: Монсудар,

PUBLISHED: 2016-01-15,

FORMAT: Paperback,

PAGES: 184,

SIZE: 421 х 421 х 421 ММ ,

WEIGHT: 421.0 ГР,

Series: English for Everyone цуврал: Анхан шат 1

Image: sample content (inside page)

Sign up for newsletter