Ремо Х. Ларго

Сурах гэдэг өөр

Боловсрол, хүмүүжлийг хүүхдийн зүгээс бодох нь
Сургуулиар олгох боловсрол мухардалд оржээ. Хичээл “Нэг”-ийн зарчмаар явагддаг. Энэ нь нэг багш, нэг сэдвийг нэг сурах бичгээр, нэг л аргаар, нэг л ижил дасгал даалгавраар бүх хүүхдэд заадгийг нэрлэж буй ойлголт. Гэтэл хүүхэд бүр өөрийн гэсэн сурах онцлогтой. Тэд тодорхойлсон хэм хэмжээ, загвар, анги түвшний дагуу сурдаггүй. Сургах, хүмүүжүүлэх ажилдаа бид “Хүүхэд хэрхэн сурдаг вэ?” гэдэг сурганы гол асуудлыг орхигдуулдаг. Олон жилийн ажлын туршлага, хүүхдийн хүмүүжил төлөвшлийн урт хугацааны (төрөх цагаас эхлэн 20 нас хүртэл дагасан) судалгаан дээрээ үндэслэн хүүхдийн эмч, сурган хүмүүжүүлэгч Ремо Х.Ларго хүүхдүүдийг хичээл сургалт, хүмүүжлийн ажлаар болон гэрт нь хэрхэн хөгжилд нь тохируулан дэмжих учиртайг зөвлөж байна. Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх нь боловсролын гол зорилго билээ.
Buy


Share

CONTRIBUTORS

By (author): Ремо Х. Ларго , Translated by: Б. Ундрах , Edited by: Г. Ариунцэцэг , General editor: Р. Энхбат ,

PRODUCT DETAILS

PRICE: 18,900₮,

ISBN: 9789997315816,

ЭРХЛЭН ГАРГАСАН ГАЗАР: Монсудар,

PUBLISHED: None,

FORMAT: Paperback,

PAGES: 200,

SIZE: 200 х 130 ММ ,

Sign up for newsletter