Экономикс

Нийгэм хөгжихийн хэрээр хүмүүсийн хэрэгцээ нэмэгдэж маш олон төрлийн бараа, үйлчилгээг өөрсдийн тав тухын тулд шаардах болжээ. Үүнийг шийдвэрлэх, зохион байгуулах үйл явц бүхий нийгмийн үзэгдэл, түүний тогтолцоог эдийн засгийн тогтолцоо (economics system) буюу эдийн засаг (economy) хэмээн нэрлэдэг. Харин энэхүү үзэгдлийг буюу эдийн засгийг судлах шинжлэх ухааныг экономикс (economics) хэмээн нэрлэдэг. Товч бөгөөд энгийн хэллэгээр бичигдсэн Экономиксийн энэхүү ном нь мэргэжлийн нэр томъёог ойлгомжтой болгож, ашигласан зураг, диаграмууд нь нарийн ээдрээтэй онолын учрыг тайлж, сонгодог ишлэлүүд нь экономиксийн санаануудыг ой тойнд тань хадаж, оновчтой зурсан зураглалууд нь мэргэжлийн ойлголтыг тань баяжуулах болно. Та экономиксийг цоо шинээр сонирхогч, шохоорхон судалж буй судлаач мэргэжилтний аль ч бай, энэ номноос өөрийн оюун санаагаа бүрэн сэргээж чадна.
Buy


Share

CONTRIBUTORS

Translated by: Д. Гансүлд ,

PRODUCT DETAILS

PRICE: 29,900₮,

ISBN: 9789997310309,

ЭРХЛЭН ГАРГАСАН ГАЗАР: Монсудар,

PUBLISHED: None,

FORMAT: Hardback,

PAGES: 352,

SIZE: 335 х 335 х 335 ММ ,

WEIGHT: 335.0 ГР,

Series: Агуу санааг энгийнээр тайлбарлах нь цуврал:

Sign up for newsletter