Стивен Шор

Гэрэл зургийн мөн чанар

Анхан шатны гарын авлага
Гэрэл зургийн мөн чанарыг ойлгох арга замыг энэхүү ном танд зааж өгнө. Хамгийн тансаг эсвэл сайн авсан гэрэл зураг гэлтгүй, ерөөс аливаа гэрэл зургийг чухам ямар утга учиртай болохыг судалж ойлгох аргыг мэдэж авна гэсэн үг. Гэрэл зураг бүр нийтлэг шинжтэй бөгөөд аппаратын урд байгаа эд юмс гэрэл зурагт хэрхэн буух нь уг нийтлэг шинжүүдээр тодорхойлогддог. Түүнчлэн гэрэл зургийн утгыг тодорхойлох дүрслэлийн зарчим ч мөн эдгээр нийтлэг шинжээс бүрэн хамаарна. Тэр бүхнийг энэхүү номоос мэдэж аваарай. Зураг бүрийг мэргэжлийн үүднээс маш ойлгомжтой тайлбарласан буй.
Buy


Share

CONTRIBUTORS

By (author): Стивен Шор ,

PRODUCT DETAILS

PRICE: 45,000₮,

ISBN: 9789997317735,

ЭРХЛЭН ГАРГАСАН ГАЗАР: Монсудар,

PUBLISHED: None,

FORMAT: Paperback,

PAGES: 136,

SIZE: 769 х 769 х 769 ММ ,

WEIGHT: 769.0 ГР,

Image: sample content (inside page)

Sign up for newsletter