Кэрол Вордермэн

Математикт хэрхэн сайн болох вэ?

Хамгийн хялбар зурагт хөтөч
“Математикт хэрхэн сайн болох вэ?” номыг 7-11 насны хүүхдэд зориулсан бөгөөд дэлхий дахины сургалтад үзэх математикийн үндсэн агуулгыг үзүүлэн таниулах шинэлэг аргаар, хялбар, хөгжилтэй, нүдэнд харагдахуйц байдлаар тайлбарласан.
Математикийн бусад гарын авлага, тайлбар толь, дасгал ажлын номоос ялгаатай нь сэдэв бүр нь бодит амьдралд тулгуурласан жишээ, өнгөөр ялгасан график болон гайхалтай баримт нотолгоотой болно.

Энэхүү ном нь бага боловсролын математикийн үндсэн ойлголт, ухагдахуунуудыг зургаар хялбаршуулан ойлгоход амархнаар тайлбарласан зурагт хөтөч бөгөөд худалдаанд гарсан цагаасаа хойш бестселлер болсон .

Номын агуулга нь 1-6 дугаар ангийн хичээлүүдээр үзэж судлах сургалтын агуулга, хөтөлбөртэй уялдсан. Агуулгыг зураг, график, амьдралтай жишээнүүдээр маш ойлгомжтой тайлбарласан. "Үүнийг хийгээд үзээрэй" хэсэгт ойлгосноо бататган, бие даан хийх дасгал ажилбарууд бий. "Математик амьдралд" хэсэгт өдөр тутмын амьдрал дээр хэрэглэгддэг математикийн жишээнүүдийг багтаасан.

Энэхүү зурагт хөтөчийг бага ангийн сурагчдаас гадна математикийн үндсэн ойлголтыг хамгийн хялбараар ойлгож эзэмшихийг хүссэн хүн бүр ашиглаж болно.
Buy


Share

CONTRIBUTORS

By (author): Кэрол Вордермэн ,

PRODUCT DETAILS

PRICE: 29,900₮,

ISBN: 9789997313423,

ЭРХЛЭН ГАРГАСАН ГАЗАР: Монсудар,

PUBLISHED: 2017-01-20,

FORMAT: Hardback,

PAGES: 320,

SIZE: 517 х 517 х 517 ММ ,

WEIGHT: 517.0 ГР,

Image: sample content (inside page)

Sign up for newsletter